• Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  • www.hzsmsk.cz (Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje)
  • www.suip.cz (Státní úřad inspekce práce)
  • www.suip.cz/oip10 (Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj)
  • www.mvcr.cz (Ministerstvo vnitra české republiky)
  • www.mmr.cz (Ministerstvo pro místní rozvoj)
  • www.mpo.cz (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
  • www.pavus.cz (atesty – certifikace)
  • www.focus.cz (databáze – odkazy)