E-mail: prodejna@redcock.cz

V naší prodejně v Ostravě prodáváme, případně jsme schopni zajistit, celý sortiment všech vyráběných druhů a typů hasicích přístrojů (práškové, sněhové, pěnové, vodní, čisté hasivo) od renomovaných tuzemských výrobců, např. TEPOSTOP Přelouč, HASTEX & HASPR Pardubice, i od zahraničních výrobců, jako je firma NEURUPPIN z Německa.

K zajištění hasicích přístrojů proti poničení či krádežím lze zakoupit boxy v několika variantách – plastové, plechové, dřevěné (uzamykatelné, neuzamykatelné).

Současnou novinkou je automatický systém FIRESTOP. Toto zcela nové pojetí v protipožární ochraně používá ověřený princip detekčního systému, který začne působit, pokud je vystaven přímému tepelnému účinku.

Hlavní odvětví efektivního využití: automobily a pohyblivé stroje, telefonní ústředny a rozvody, elektronika a počítačové sítě.

Výhody systému FIRESTOP:

  • detekce požáru bez dodávání vnější energie – tzn. spolehlivost
  • hadička slouží jako detektor a současně jako přivaděč hasícího média i na nepřístupná místa (spáry, dutiny apod.)
  • perforace hadičky v místě zárodku otevřeného ohně – tzn.rychlý a efektivní zásah
  • jednoduchá konstrukce – kontroly 1 x ročně
  • kontrola připravenosti systému na manometru nádoby s hasicím médiem
  • odolnost proti otřesům a vibracím
  • příznivá cena

Dále nabízíme veškeré vybavení a náhradní díly nástěnných, nadzemních i podzemních požárních vodovodů – hydrantů. Například požární tlakové hadice různých typů a délek, proudnice plnoproudé, kombinované a jiné, umělohmotné či hliníkové, hydrantové skříně typu C 52 i D 25, hydrantové systémy, hadicové spojky, přechody, klíče na spojky a šroubení k podzemnímu i nadzemnímu hydrantu, těsnění, tlaková víčka a další věcné prostředky PO.

Samostatně se chceme zmínit o hydrantových systémech s tvarově stálou hadicí. Uvedené hydrantové systémy se v současné době musí instalovat podle platné normy ČSN 73 0873 prakticky do všech nových staveb. V našem sortimentu jsou hydrantové systémy od tuzemských i zahraničních výrobců v mnoha variantách (různé barevné provedení skříní, plechová a prosklená dvířka nebo krycí deska z průhledného plexiskla, hydrantové systémy do výklenku – bez skříně. Délka tvarově stálých hadic v těchto systémech je 20 nebo 30 metrů.

Dále je možno v našich prodejnách zakoupit informační a výstražné tabulky na plastické hmotě i samolepící fólii, odbornou literaturu týkající se PO a BOZP.

Většinu námi prodávaných věcných prostředků PO a BOZP, hasicích přístrojů a požárních hydrantů nakupujeme přímo u výrobců nebo výhradních dovozců, což nám dovoluje stanovit nízkou prodejní cenu a ušetřit našim zákazníkům jejich finanční prostředky.

Objednávky: E – mail: prodejna@redcock.cz

Prodej výstražných tabulek:

V naší prodejně v Ostravě si můžete vybrat z kompletní nabídky informačních, bezpečnostních a výstražných tabulek z plastické hmoty, samolepící fólie či smaltované (všech velikostí a tvarů), pásů zabraňujících vstupu. Rovněž nabízíme tabulky pro označení únikových cest vyrobené z fotoluminiscenčního materiálu, zajišťujícího jejich svítivost po dobu nezbytně nutnou k opuštění objektu.

Další nabízený sortiment:

Velmi žádaným sortimentem jsou také nehořlavé tkaniny (určené k ochraně majetku např. při svařování) či sorbenty pro likvidaci úniku ropných látek a další prostředky ochrany před ropným a chemickým znečištěním zeminy a vod.

Speciálně se chceme zmínit o mechanických a elektronických přístrojích zabezpečujících bezpečnost. Jedná se například o elektronický analyzátor obsahu alkoholu v krvi, čidla vzniku požáru a úniku výbušných plynů atd.. Veškerá tato zařízení jsme schopni Vám dodat v překvapivě nízkých cenových relacích.

K dostání jsou rovněž velmi žádané skříňky na klíče – 2 typy. Tyto skříňky jsou často užívány pro umístění klíčů např. od hydrantů či únikových východů atd.